PKO Finat oferuje instytucjom finansowym narzędzia do obsługi programu PPK w tym między innymi internetową aplikację dedykowaną dla pracodawców.

Instytucje finansowe obsługiwane przez PKO Finat to m.in.:

- PKO TFI

- Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

 

Istnieją dwie możliwości przekazywania danych do instytucji finansowych przez pracodawcę:

- przesłanie plików "płaskich" za pośrednictwem aplikacji dostępnej przez przeglądarki internetowe (iPPK),

- wymiana danych poprzez API Rest.

Poniżej udostępniona została pełna dokumentacja techniczna umożliwiająca dostosowanie systemów ERP w celu wymiany danych. Dodatkowo zamieszczono przykładowe pliki w formacie *.xlsx .

W najbliższym czasie dokumentacja zostanie uzupełniona o standard wymiany (xml, csv) wypracowany przez Grupę Roboczą PPK.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: api@finat.pl

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj