Administrator danych osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul Chmielna 89, KRS 0000005874 (PKO BP Finat). Możesz skontaktować się z PKO BP Finat poprzez adres e-mail: biuro@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby PKO BP Finat).

PKO BP Finat wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Ornocha, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: 

IOD.png

lub pisemnie (adres siedziby PKO BP Finat). Z Inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych możesz żądać od PKO BP Finat:
1) dostępu do swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania,
6) przenoszenia danych.

Realizacja wskazanych praw napotyka jedynie takie ograniczenia, jakie są wyraźnie wskazane
w przepisach prawa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w RODO dostępnym pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 (art. 12-23).

Oprócz wyżej wskazanych praw przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejscem przed jej wycofaniem.

W razie uznania, że PKO BP Finat przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Udostępnienie Twoich danych jest każdorazowo niezbędne dla realizacji celów, dla których dane te są pozyskiwane.

Dane osób korzystających ze strony internetowej www.finat.pl

Jakie dane zbieramy?

- Cookies (ciasteczka)

Cookies, to małe pliki , pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu.

Informacje zawarte w cookies zawierają jedynie informacje o aktywności użytkownika w Internetowym serwisie informacyjnym, z którego zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu.

Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z Internetowego serwisu informacyjnego oraz zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z tego serwisu, a także do minimalizacji uciążliwości reklam. Zbieraniu
i przechowywaniu nie podlegają dane finansowe ani dane identyfikujące lub pozwalające na identyfikację użytkowników tych serwisów.

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika.

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli urządzenie mobilne użytkownika posiada system iOS, w celu korzystania z pełnej wersji Internetowego serwisu informacyjnego niezbędne jest włączenie obsługi plików cookies.

W Internetowym serwisie informacyjnym stosowane są dwa anonimowe cookies, wyłącznie do użytku przez te serwisy.

Przeglądarka pozwala rozróżnić następujące pliki cookies:

1) cookies sesyjne, tymczasowe – niezapisywane na dysku, potrzebne by utrzymać kontekst sesji użytkownika; są one bardzo często wykorzystywane przez różne serwisy ze względu na specyfikę protokołu HTTP, którym transmitowane są strony WWW,
2) cookies stałe – czyli takie, które nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości, wśród których wyróżniamy:
3) cookies w obrębie danej domeny (first party) – serwis konfiguruje cookies tylko na własne potrzeby,
4) cookies w obrębie zewnętrznej domeny (third party) – serwis umieszcza cookies żeby mogło być wykorzystane w innych serwisach.

- Logi systemów

Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń - utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji
o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW. Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia. Logi systemów wykorzystywane są przez PKO BP Finat w szczególności w celach statystycznych. Analiza logów systemów pozwala także dopasować zawartość strony WWW oraz prezentowanych treści marketingowych do preferencji użytkowników.

- Floodlight

Niektóre strony w serwisie korzystają z technologii Floodlight, która służy do tworzenia zbiorczych statystyk na temat wykorzystania strony. Floodlight jest elektronicznym "jednopikselowym" (1x1) lub przezroczystym obrazkiem.

Floodlight mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest Floodlight.

W jakim celu zbieramy dane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony www.finat.pl?
- aby dopasować prezentowane treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników, w tym informacje o produktach i usługach oferowanych przez PKO Finat,
- aby zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez PKO Finat,
- aby dokonywać pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi oferowane przez PKO Finat.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PKO BP Finat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Pliki cookies są przetwarzane do momentu, aż je wyłączysz. Poniżej przedstawiamy informacje na temat włączania/usuwania/blokowania plików cookies.

Internetowy serwis informacyjny PKO Finat korzysta z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień przeglądarki, zainstalowanej w wykorzystywanym urządzeniu. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowego serwisu informacyjnego może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Korzystanie z Internetowego serwisu informacyjnego z włączoną obsługą plików cookies
w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.

• Cookies w przeglądarce Internet Explorer
• Cookies w przeglądarce Chrome
• Cookies w przeglądarce Firefox
• Cookies w przeglądarce Opera
• Cookies w przeglądarce Safari


Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowym serwisie informacyjnym, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

Odbiorcy danych

Podczas wizyt na stronach Internetowego serwisu informacyjnego na komputerze użytkownika zapisywane są również cookies lub Floodlight działających na zlecenie PKO BP Finat agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów. Umożliwia to rozpoznawanie użytkownika serwisu informacyjnego przy kolejnych odwiedzinach, prezentację reklam
z uwzględnieniem preferencji użytkowników, zbieranie statystyk w ramach serwisów informacyjnych lub pomiar reakcji użytkownika na daną reklamę.
Lista agencji reklamowych i innych podmiotów zajmujących się analityką serwisów, z którymi współpracuje PKO BP Finat, znajduje się na stronie internetowej PKO BP Finat pod adresem https://www.pkobp.pl/podmioty/.

Dane osób korzystających z formularza ofertowego (zakładka Body leasing)

W jakim celu przetwarzamy dane pozyskane za pomocą Formularza ofertowego?

Dane takie przetwarzam w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. Ponieważ nasz Formularz ofertowy służy do zapytań dotyczących produktów i usług oferowanych przez PKO BP Finat, szeroko pojętym celem przetwarzania przez nas danych z Formularza kontaktowego jest marketing naszych produktów i usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes PKO BP Finat (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane pozyskane z Formularza ofertowego przechowujemy nie dłużej niż 3 miesiące od udzielenia Ci odpowiedzi na zadane przez Formularz pytanie. W razie skorzystania przez Ciebie z naszej oferty, Twoje dane będą przechowywane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tej konkretnej usługi, z której skorzystałeś.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, które pozyskujemy za pomocą Formularza ofertowego, mają wyłącznie podmioty dostarczające nam rozwiązania informatyczne. Takie podmioty działają zgodnie z poleceniami PKO BP Finat jako Administratora danych.

Dane usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników
i przedstawicieli przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług oraz marketingiem produktów i usług PKO BP Finat (obejmuje usługi: Doładowania telefonów , Karty podarunkowe, Opłaty za autostrady, E-księgowość, Raporty BIK)

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Świadcząc usługi różnym podmiotom, przetwarzamy dane osobowe następujących grup osób: naszych klientów (o ile są osobami fizycznymi, prowadzącymi lub nieprowadzącymi działalności gospodarczej), ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli. Mówiąc krótko, przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób zaangażowanych po stronie klienta w negocjację i realizację umowy. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest zatem niezbędność dla nawiązania i realizacji umowy (w przypadku klientów – osób fizycznych) lub też umożliwienie sprawnej negocjacji i realizacji umowy (w przypadku innych osób występujących po stronie klienta, tj. jego pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli). W pierwszym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w drugim – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji a także realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W razie konieczności dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Może się zdarzyć, że dane osobowe usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli będziemy przetwarzać w celach marketingowych. W takim przypadku w celu przesłania treści na adres e-mail czy numer telefonu powyższych osób będziemy prosili o wyrażenie zgody.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane usługobiorców oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli przechowujemy do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej nas z klientem. Okresy przedawnienia roszczeń są wskazane w Kodeksie cywilnym. Jeżeli określone przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) zobowiązują nas do przechowywania danych przez określony czas, wówczas dane są przechowywane przez okres w nich wskazany.

Jeżeli dane są przetwarzane w celu kierowania do danej osoby marketingu bezpośredniego, wówczas takie działania będą miały miejsce dopóki odbiorca tych treści nie wyrazi sprzeciwu wobec otrzymywania takich wiadomości, lub też nie wycofa zgody na komunikowanie jej treści marketingowych za pomocą jej adresu mailowego czy numeru telefonu.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, które pozyskujemy w toku negocjacji czy realizacji umowy (na usługę) mogą mieć różne podmioty. Mogą to być podmioty przetwarzające dane wyłącznie na nasze polecenie, np. podmioty dostarczające nam rozwiązania informatyczne, agencje marketingowe czy PKO Bank Polski SA, Inni odbiorcy danych, wśród których są też samodzielni, odrębni administratorzy danych, to np. operatorzy pocztowi, kurierzy czy organy publiczne. Lista podmiotów, którym PKO BP Finat przekazuje dane osobowe, może się różnić w zależności od konkretnej usługi, z której klient korzysta.

Dane osób korzystających z aplikacji Zencard

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
1) świadczenia Ci usług w ramach aplikacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Finat w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3) wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak przepisy prawa podatkowego albo przepisy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
4) prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług co stanowi prawnie uzasadniony interes Finat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jeżeli wyraziłeś na to zgodę to np. wiadomością SMS lub email). Pamiętaj, że możesz edytować bardziej szczegółowe zasady otrzymywania komunikacji marketingowej od Finat w ustawieniach Konta.

Jak długo przechowujemy dane?

1) przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
2) do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Finat,
3) dane o Twoich transakcjach dokonywanych z wykorzystaniem programu ZenCard przez okres 5 lat,
4) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak przepisy prawa podatkowego albo przepisy o rachunkowości przez okres wskazany w tych przepisach.

Źródło pozyskania danych w przypadku, gdy nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która przystąpiła do programu ZenCard oferowanego przez Finat, otrzymujemy od organizatorów lub podmiotów działających na ich polecenie dane dotyczące Twoich transakcji przeprowadzanych w czasie, w którym korzystasz z aplikacji w zakresie czasu, miejsca
i kwoty transakcji, jej statusu oraz identyfikatora transakcji. eKupony, eKarty i eKomunikaty udostępniamy Ci, analizując m.in. informacje, które podałeś nam podczas rejestracji oraz dane
o Twoich transakcjach. Dzięki temu możemy ustalić m.in. Twoje aktualne zainteresowania, nawyki oraz preferencje zakupowe, a eKupony, eKarty i eKomunikaty które otrzymasz, będą lepiej dopasowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Odbiorcy danych

Udostępniamy Twoje dane Organizatorom programu lojalnościowego lub innej akcji promocyjnej, jeżeli jest to niezbędne dla świadczonych przez nas usług (np. do przekazania Organizatorowi informacji, czy możesz przy danej transakcji korzystać z eKuponu). Niezależnie zaś od Twojej relacji
z Finat, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa oraz podmiotom zapewniającym nam rozwiązania techniczne
i organizacyjne, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych i pocztowych, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę – także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

Dane kandydatów do pracy

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:
1) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
• polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
• w postaci prowadzenia działań rekrutacyjnych drogą elektroniczną, w zakresie pobieranego w formularzu rekrutacyjnym na stronie internetowej numeru telefonu oraz adresu e-mail, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - w celu udostępnienia danych podmiotom, na rzecz których PKO BP Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
6) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
7) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 3 lata od wyrażenia zgody. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Odbiorcy danych

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, PKO BP Finat przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.*. Ponadto PKO BP Finat może przekazywać Twoje dane osobowe firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, wskazanym przez Ciebie osobom udzielającym referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje), placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy, agencjom rekrutacyjnym, podmiotom, na rzecz których PKO BP Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PKO BP Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKO BP Finat.

*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/

Referencje

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Ciebie. Wyjątkowo,
w przypadku Twojej uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to informacje odnośnie wykonywanej pracy
i posiadanych umiejętności.

Dane kontrahentów PKO BP Finat oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Nabywając usługi oraz produkty od różnych podmiotów, przetwarzamy dane osobowe następujących grup osób: naszych kontrahentów (o ile są osobami fizycznymi), ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli. Mówiąc krótko, przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób zaangażowanych po stronie kontrahenta w negocjację i realizację umowy.

W przypadku kontrahentów – osób fizycznych podstawowym celem przetwarzania danych osobowych jest niezbędność dla nawiązania i realizacji umowy, a zatem podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku innych osób występujących po stronie kontrahenta, tj. jego pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli, celem przetwarzania ich danych jest umożliwienie sprawnej negocjacji i realizacji umowy z kontrahentem, a zatem podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes PKO BP Finat).

Dodatkowo, dane mogą być przetwarzane w celu realizacji różnych obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W razie konieczności dochodzenia przez nas roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy/współpracy, dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes PKO BP Finat).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane kontrahentów oraz ich pracowników, współpracowników, pełnomocników i przedstawicieli przechowujemy do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy łączącej nas z kontrahentem. Okresy przedawnienia roszczeń są wskazane w Kodeksie cywilnym. Jeżeli określone przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) zobowiązują nas do przechowywania danych przez określony czas, wówczas dane są przechowywane przez okres w nich wskazany.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych, które pozyskujemy w toku negocjacji czy realizacji umowy z kontrahentem, mogą mieć różne podmioty. Mogą to być podmioty przetwarzające dane wyłącznie na nasze polecenie lub też samodzielni, odrębni administratorzy danych. Odbiorcami danych mogą być zatem podmioty dostarczające nam rozwiązania informatyczne, PKO Bank Polski SA., operatorzy pocztowi, kurierzy czy organy publiczne.

 

 

Drukuj