Sąd Rejestrowy zarejestrował 31 lipca 2020 r. połączenie ZenCard Sp. z o.o.  z PKO BP Finat Sp. z o.o. Z tym dniem PKO BP Finat Sp. z o.o stał się następcą prawnym ZenCard Sp. z o.o. 

Na skutek połączenia spółek ZenCard Sp. z o.o. oraz PKO BP Finat sp. z o. o. zmianie uległ administrator danych osobowych i dane kontaktowe administratora, którym stała się spółka przejmująca tj. PKO BP Finat sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5. Zmianie uległ również Inspektor Ochrony Danych, którego rolę pełni Pan Paweł Ornoch. W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych utworzony jest dedykowany adres e-mail: iod_finat@finat.pl. Wszelkie inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, udzielone zgodnie z art. 13 bądź art. 14 RODO pozostają bez zmian.

Poniżej znajdują się:

- Regulamin Aplikacji ZenCard

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP Finat sp. z o.o. oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj