Agent transferowy

Opis roli i funkcji Agenta Transferowego.

Proces realizacji zleceń

Proces realizacji zleceń finansowych i niefinansowych.

Moduły i funkcje systemu agenta transferowego

Schemat modułów i funkcji Agenta Transferowego.