Prowadzenie rozliczeń
Obsługa GIIF
Obsługa Sieci Dystrybucji
Raportowanie
Archiwum elektroniczne
Prowadzenie korespondencji
Kontakty z Uczestnikiem
Bezpieczeństwo
Parametryzacja
Obsługa rejestrów
Drukuj