Wspieramy naszych klientów w transformacji cyfrowej oraz automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności:

1. Automatyzujemy istniejące procesy w organizacji:

  • przeprowadzamy wdrożenie, mając na uwagę potrzebę zachowania ciągłości działania oraz migracji i transformacji istniejących procesów na nowy model,
  • zbieramy wymagania klienta,
  • przeprowadzamy analizę istniejących procesów oraz systemów biorących w nich udział,
  • analizujemy otoczenie – czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne mające wpływ na przebieg procesu,
  • projektujemy rozwiązania docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii optymalizacji oraz automatyzacji procesów,
  • wspieramy klienta w okresie stabilizacji oraz w zależności od potrzeb utrzymujemy i doskonalimy rozwiązania na dalszych etapach projektu.

2. Wdrażamy systemy wspomagające procesy w organizacji, takie jak:

  • elektroniczny obieg dokumentów,
  • wsparcie zarządzania zadaniami, projektami, budżetem,
  • systemy RPA (Robotic Process Automation), pozwalające na automatyczne wykonywanie czynności w systemach informatycznych, bez potrzeby ich modyfikowania.

 

Drukuj