Agent Transferowy dla Funduszy Emerytalnych (AT)

 

Spółka do obsługi Otwartego Funduszu Emerytalnego wykorzystuje autorski system informatyczny (System AT), zbudowany w nowoczesnej technologii przez wyspecjalizowany zespół naszej firmy.

Zaletą Systemu AT jest jego szeroka funkcjonalność oraz możliwość dalszego rozwoju, co jest nieocenionym atutem. System AT jest scentralizowany i umożliwia dostęp do wszystkich informacji, korespondencji, rozmów telefonicznych, reklamacji itp. z poziomu rachunku członka funduszu.

Dodatkowo Finat umożliwia pracownikom Towarzystwa dostęp online do Systemu AT i wszystkich jego funkcjonalności w zakresie nadanych uprawnień.

System AT pozwala na otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków na podstawie otrzymanych dyspozycji oraz informacji przekazanych przez ZUS , przechowuje informacje o wszystkich operacjach wykonanych na rachunku (finansowych i niefinansowych) oraz przechowuje aktualny stan rachunku. Ewidencja Rejestru zawiera informacje o członkach funduszu (dane osobowe, adresowe i uzupełniające wraz z historią zmian tych danych) oraz o osobach uprawnionych i pełnomocnikach. W przypadku pełnomocnictw rejestrujemy i kontrolujemy uprawnienia pełnomocników. W systemie AT widoczne są m.in.:

  • informacje o korespondencji wysłanej do klientów i otrzymanej od klientów,
  • informacje o zawiadomieniach o zawarciu umowy z innym OFE,
  • informacje o błędnych formularzach lub dyspozycjach,
  • informacje o stanie rachunku, w tym o:

- otrzymanych składkach i wypłatach transferowych,

- wypłatach środków zgromadzonych na rachunku w Funduszu, wypłatach transferowych dokonanych w wyniku podziału majątku, na skutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa lub na skutek ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa oraz wypłatach transferowych i bezpośrednich z tytułu śmierci członka funduszu,

- pobranych opłatach,

- saldzie w jednostkach i w walucie,

- stażu członkowskim.

 

Dane klientów są profesjonalnie zabezpieczone nowoczesnymi technikami informatycznymi oraz restrykcyjnie przestrzeganymi procedurami wewnętrznymi.

Drukuj