Z grupą PKO Banku Polskiego związany od 2007 roku Brał udział w realizacji wielu projektów IT oraz pełnił funkcje kierownicze między innymi na stanowisku Dyrektora Departamentu Architektury i Usług Informatyki.  

W latach 2004 – 2007 pełnił funkcje kierownicze w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. będąc odpowiedzialnym za rozwój systemów informatycznych.  

Wcześniej był związany zawodowo z instytucjami zajmującymi się informatyką w sektorze obrony narodowej. Był odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem mi.in. oprogramowania systemów dowodzenia działających w czasie rzeczywistym. Brał udział w pracach międzynarodowych grup roboczych NATO zajmujących się interoperacyjnością systemów dowodzenia.

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Na tym samym wydziale ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami.