PKO Finat – spółka z Grupy PKO Banku Polskiego świadcząca usługi outsourcingowe, takie jak kompleksowe usługi dla podmiotów m.in. z sektora finansowego, w tym usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek.

W ofercie posiada także usługi technologiczne, takie jak wdrożenie i utrzymanie rozwiązań chmurowych dla firm. Realizuje również usługi outsourcingu kompetencyjnego specjalistów IT, zespołów projektowych i procesów informatycznych.

Jest także dostawcą niefinansowych produktów w bankowości elektronicznej PKO BP (w tym: doładowań GSM, kart podarunkowych, raportów BIK).

Spółka oferuje również rozwiązania w zakresie obsługi PPK.  

Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

 

PKO Finat jest Podmiotem Wspierającym Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl).

 

 

Drukuj