2009-12-01

W dniu 30 listopada 2009r. PKO BP Finat sp. z o.o. podpisał z MCI Capital TFI S.A. umowy:

  • o świadczenie usług agenta transferowego dla MCI Gandalf Aktywnej Alokacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
  • o prowadzenie rachunkowości MCI Gandalf Aktywnej Alokacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
  • o prowadzenie rachunkowości Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
  • o prowadzenie rachunkowości MCI.BioVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.