Internetowy System dla Punktów Obsługi Klienta Dystrybutorów funduszy inwestycyjnych (ISP)


Aplikacja służy do przyjmowania zleceń punktach obsługi klienta, drukowania formularzy zleceń oraz generowania raportów. ISP umożliwa również przeglądanie zleceń wraz ze statusem ich realizacji oraz przeglądanie danych o uczestnikach i ich rejestrach z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.

ISP udostępnia użytkownikowi systemu materiały informacyjne i pomocnicze (np. KIID-y, procedury sprzedaży). Dodatkowo dostarcza niezbędne w codziennej pracy informacje oraz raporty, w tym przeglądanie danych dotyczących funduszy i produktów oferowanych przez Towarzystwa oraz wartości jednostek uczestnictwa.

Drukuj