Internetowy Interfejs Wymiany Plików (IIWP)

System IIWP - Internetowy Interfejs Wymiany Plików – służy do bezpiecznej wymiany plików poprzez Internet. System IIWP może być wykorzystywany do komunikacji z Towarzystwem (wymiana raportów, instrukcji, zapytań) i dystrybutorami (wymiana plików, raportów).

Korzystanie z aplikacji odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a po zalogowaniu jest możliwe:

  • pobranie pliku przekazanego przez PKO Finat,
  • umieszczenie własnego pliku – zarówno ze strony Towarzystwa, jak i Dystrybutora,
  • skasowanie udostępnionego pliku.

IIWP po dokonaniu transferu danych powiadamia użytkownika o wykonanych czynnościach, za pośrednictwem wysyłanych automatycznie wiadomości e-mail. Wiadomości są kierowane na adresy wskazane przez Towarzystwo lub dystrybutora.

Drukuj