Internetowy Agent Transferowy – System dla Członków Funduszy Emerytalnych (IAT)


IAT jest serwisem informacyjnym dla członków funduszy. Dostęp przez Internet do wirtualnego biura klienta pozwala członkom funduszy między innymi na:

  • przeglądanie składek na rachunku, w tym składek brakujących,
  • przeglądanie informacji na temat subskrypcji (aktywności kanałów dostępu),
  • przeglądanie danych członka funduszu oraz umożliwienie modyfikacji danych teleadresowych,,
  • uzyskanie informacji o bieżącej wartości aktywów netto i jednostce rozrachunkowej,
  • dokonywanie subskrypcji serwisu sms, e-mail umożliwiających przekazywanie informacji o nowych składkach,
  • aktualizację zgód marketingowych przez członków funduszu,
  • aktualizację deklaracji na elektroniczną wysyłkę korespondencji.
Drukuj