Internetowy Agent Transferowy (IAT FI) – System dla Uczestników Funduszy Inwestycyjnych

 

W ramach usług agenta transferowego PKO Finat oferuje internetowy system IAT FI przeznaczony dla klientów funduszy.

Dla inwestorów, którzy nie są jeszcze uczestnikami, system udostępnia następujące funkcje:

  • możliwość założenia uczestnictwa w funduszu oraz otwarcia rejestru,
  • możliwość skontaktowania się z Towarzystwem.

Dla uczestników, po autoryzacji poprzez indywidualne hasło numeryczne PIN, PKO Finat udostępnia następujące funkcje:

  • przeglądanie danych dotyczących rejestrów uczestnika,
  • składanie zleceń,
  • przeglądanie złożonych zleceń wraz z możliwością sprawdzenia statusu zlecenia,
  • przeglądanie historii przeliczonych zleceń,
  • tworzenie zestawień dokonanych transakcji do pliku w formacie xls,
  • podgląd potwierdzeń transakcji.
  • wypełnienie testu odpowiedniości zgodnie z regulacjami dotyczącymi MIFID,

Dostęp do systemu IAT FI jest ograniczony tylko dla uczestników posiadających aktywny dostęp do kanału internetowego oraz numer PIN.

Dodatkowo dla celów bezpieczeństwa każda transakcja realizowana przez Internet wymaga podania kodu z listy kodów jednorazowych.

Drukuj