Agent Transferowy dla Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (AT UFK)

Obsługa administracyjna ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest świadczona są za pomocą  wyspecjalizowanego systemu informatycznego AT UFK, którego autorem jest zespół informatyczny PKO Finat.

System pozwala m.in. na realizację takich czynności, jak:

  • obsługa rachunków udziałów ubezpieczonych, ewidencja dokumentów przychodzących zarówno w formie elektronicznej, jak papierowej, realizacja dyspozycji, obsługa opłat manipulacyjnych, naliczenia podatkowe. generacja raportów, w tym sprawozdania dla GIIF, raporty dla księgowości funduszu, towarzystwa, sieci dystrybucji;
  • obsługa korespondencji do ubezpieczonych realizowana jest za pomocą wyspecjalizowanego modułu. Jest to unikatowe rozwiązanie, które umożliwia dużą elastyczność systemu w zakresie modyfikacji listów, oraz pozwala na ścisłą kontrolę drukowania listów i ewidencji zwrotów pocztowych;
  • obsługa dystrybutorów korzystających z odrębnego systemu do składania dyspozycji. Jest to funkcjonalność polegająca na obsłudze plików przychodzących i wysyłce plików zwrotnych w kontaktach z dystrybutorami;
  • rejestracja kontaktów telefonicznych Klientów z konsultantami infolinii;
  • archiwum optyczne, które zapewnia szybki dostęp do obrazów graficznych dokumentów.
Drukuj