Agent Transferowy dla Funduszy Inwestycyjnych (AT FI)

 

System pozwala na realizację takich czynności, jak:

Realizacja zleceń niefinansowych
Realizacja transakcji finansowych
Obsługa korespondencji do uczestników funduszy
Obsługa opłat manipulacyjnych
Rozliczenia podatkowe w imieniu funduszy
Raporty do GIIF
Obsługa Uczestników przez telefon
Drukuj