Nasz zespół

 

 

Monika Nazar – absolwentka studiów magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Specjalizuje się w rekrutacjach IT. W PKO Finat jest Kierownikiem Zespołu Outsourcingu Kadr IT.

 

Marta Olszewska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które realizowała w Szkole Głównej Handlowej. Na stanowisku Specjalisty ds. Rekrutacji w PKO Finat rozwija i wykorzystuje swoje umiejętności związane z rekrutacją głównie w branży IT.

 

 

Ewa Królewicz  – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W PKO Finat pełni rolę Specjalisty ds. Rekrutacji oraz wspiera administrację szkoleń.

 

 

Karolina Kodym – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Zawodowo zajmuje się rekrutacja specjalistów IT. W PKO Finat obejmuje stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji.

 

 

Emilia Helta - Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W PKO Finat pełni rolę Specjalisty ds. Rekrutacji, gdzie zajmuje się rekrutacją na stanowiska związane z branżą IT.

 

 Drukuj