2024-02-22

Rada Nadzorcza PKO Finat z dniem 21 lutego 2024 r. delegowała do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki pana Piotra Krawczyka.