2011-07-20

W lipcu 2011 r. PKO BP Finat sp. z o.o zawarł porozumienie z GO TFI S.A. na obsługę księgową Funduszu GO FUND 1 FIZ Aktywów Niepublicznych.
Jest to kolejny fundusz w ofercie GO TFI S.A., którego obsługę Towarzystwo powierzyło naszej spółce.