2012-02-16

PKO BP Finat sp. z o.o. z pozytywnym skutkiem przeszedł, przeprowadzone przez niezależnego audytora, badanie funkcjonujących w spółce mechanizmów kontrolnych w zakresie usług agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych za okres od 1 listopada 2010 do 31 października 2011 r. oraz usług księgowości funduszy inwestycyjnych za okres od 1 maja 2011 do 31 października 2011 r.

Badanie zakończyło się otrzymaniem raportu audytora dotyczącego wdrożonych kontroli oraz wyników testów efektywności ich działania. Audytor potwierdza, że przetestowane kontrole działały skutecznie w powyższym okresie.