2022-07-08

Rada Nadzorcza PKO Finat z dniem 8 lipca 2022 r. powołała nowy Zarząd PKO Finat w składzie:
- Pan Bogusław Gwiazda - Prezes Zarządu,
- Pani Jolanta Madziar - Wiceprezes Zarządu.