2022-10-26

Z przyjemnością informujemy, że nasza usługa e-Księgowość rozwija się i już od 04.11.2022 r. możliwe będzie korzystanie z wielu nowych funkcjonalności.

Jednocześnie informujemy, że od 04.11.2022r. zakończone zostanie świadczenie dwóch modułów:

1. Kadry i płace - tę opcję zastąpi usługa prowadzania kadr i naliczania płac przez dedykowaną księgową.
2. Magazyn - W zamian można zlecić obsługę księgową specjaliście, który przejmie odpowiedzialność za zaksięgowanie magazynu i naliczenia podatków.

W związku z powyższym zalecamy zakończenie prac na aktywnych dokumentach, aby nie utracić danych wraz z dniem rozpoczęcia funkcjonowania nowej platformy.

W celu pobrania dokumentów magazynowych należy:

1. przejść do sekcji Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Wszystkie dokumenty
2. zaznaczyć dokumenty do pobrania, rozwinąć "Opcje dla zaznaczonych",
3. wybrać "Pobierz zestawienie"
4. wskazać format pliku i zatwierdzić przyciskiem "Pobierz".

W związku z przeprowadzonymi zmianami przy pierwszym uruchomieniu systemu, Dane Firmy mogą wymagać ponownego uzupełnienia. Aby to zrobić należy przejść do sekcji w prawym górnym rogu (skrót Firmy) -> Ustawienia -> Firma.

Z dniem 04.11.2022r. zmianie ulega również regulamin usługi uwzględniający powyższe modyfikacje. Aktualną treść regulaminu znajduje się na stronie https://www.finat.pl/inne-uslugi/ w sekcji "pliki do pobrania".

Najważniejsze zmiany w Regulaminie Serwisu e-Księgowość dotyczą:
•    dostosowania definicji zawartych w Regulaminie w celu określenia zakresu usług dodatkowych, których dotyczą nowe funkcjonalności w Serwisie e-Księgowość,
•    uregulowania zasad odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi dodatkowe w ramach nowych funkcjonalności oraz ich praw,
•    zmiany w zakresie podpowierzenia danych osobowych,
•    dostosowania zasad zmiany regulaminu w przypadkach określonych w Regulaminie,
•    wprowadzenia zasady zmiany pakietów w związku ze zmianą funkcjonalności w Serwisie e-Księgowość, zmiana regulaminu powoduje przekształcenie dotychczasowych pakietów odpowiednio:
   - Pakiet Podstawowy w Pakiet Podstawowy,
   - Pakiet Rozwojowy w Pakiet Standardowy,
   - Pakiet Optymalny w Pakiet Rozszerzony,

Wszyscy Użytkownicy, niezależnie od aktywnego Pakietu posiadanego w momencie wejście w życie nowego Regulaminu, otrzymają na okres 90 dni od daty wejścia w życie nowego Regulaminu Pakiet Rozszerzony.
W przypadku braku zgody na powyższe zmiany, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny poprzez funkcję w serwisie IPKO "Rezygnuj z e-Księgowości przechodząc do sekcji Moja Firma -> e-Księgowość -> Zarządzanie aplikacją -> Rezygnuje z e-Księgowości. Uiszczona przez Użytkownika Opłata nie podlega zwrotowi. Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt otrzymania oświadczenia o rezygnacji z Usługi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres Użytkownika.

W przypadku braku zgody na podpowierzenie danych osobowych do CashDirector SA w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej informacji należy w serwisie IPKO skorzystać w funkcji Rezygnuje z e-Księgowości przechodząc do sekcji Moja Firma -> e-Księgowość -> Zarządzanie aplikacją -> Rezygnuje z e-Księgowości.

Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości.

Zespół PKO Finat