2020-07-31

Sąd Rejestrowy zarejestrował 31 lipca 2020 r. połączenie ZenCard Sp. z o.o.  z PKO BP Finat Sp. z o.o. Z tym dniem PKO BP Finat Sp. z o.o stał się następcą prawnym ZenCard Sp. z o.o.  tym samym zakończony został etap fuzji prawnej Spółek.

Ponadto informujemy, iż na skutek połączenia spółek ZenCard Sp. z o.o. oraz PKO BP Finat sp. z o. o. zmianie ulegnie administrator danych osobowych i dane kontaktowe administratora, którym stanie się spółka przejmująca tj. PKO BP Finat sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5. Zmianie ulegnie również Inspektor Ochrony Danych, którego rolę będzie pełnił Pan Paweł Ornoch. W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych utworzony jest dedykowany adres e-mail: iod_finat@finat.pl. Wszelkie inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, udzielone zgodnie z art. 13 bądź art. 14 RODO pozostają bez zmian.