2023-04-05

W marcu br. PKO Finat przeszedł z pozytywnym wynikiem audyt zgodności Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji z normą ISO/IEC 27001. Badanie objęło wszystkie jednostki organizacyjne spółki.

Dodatkowo Spółka otrzymała również certyfikaty zgodności z normą ISO/IEC 27017 - bezpieczeństwo informacji w chmurze, oraz ISO/IEC  27018 – bezpieczeństwo przetwarzanie danych osobowych w chmurze.

Zgodność z powyższymi normami potwierdza skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w PKO Finat, a także wysoki standard świadczonych przez Spółkę usług.