2010-12-27

PKO BP Finat sp. z o.o. ukończyła z sukcesem audyt certyfikacyjny według standardu SAS 70 Typu II, co zostało potwierdzone otrzymaniem pozytywnej opinii niezależnego audytora do opracowanego przez Spółkę Raportu. Raport SAS 70 Typu II potwierdza skuteczność działania mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w Spółce w badanym okresie.
Badanie przeprowadzone przez audytora polegało na analizie i przeprowadzeniu testów operacyjnej efektywności mechanizmów kontrolnych i ocenie efektywności istniejącego systemu kontroli wewnętrznej.
Skuteczność działania mechanizmów kontrolnych podlega okresowemu przeglądowi audytora