2012-03-27

PKO BP Finat sp. z o.o. w marcu 2012r. przeszła audyt weryfikujący działanie w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005.
Badanie objęło wszystkie jednostki organizacyjne spółki.
W następstwie pozytywnego audytu Spółka uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001:2005 nr IS 537713 w zakresie obsługi funduszy emerytalnych, obsługi funduszy inwestycyjnych, usług informatycznych, usług mailingowych, usług call center, usług skanowania, usług archiwizacji.