2010-03-29

W wyniku audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji organizacji z wymaganiami normy ISO27001:2005 przeprowadzonego w Spółce w dniach 23 - 24.03.2010r. przez firmę BSI Management Systems Polska Sp. z o.o. certyfikat dla PKO BP Finat sp. z o.o. został przedłużony o kolejny rok. W opinii auditora System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w PKO BP Finat sp. z o.o jest dobrze zaprojektowany, przygotowany i wdrożony.