KID – kluczowe informacje (key information document,) dotyczące wybranych detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (packaged retail and insurance-based investment products „PRIIP”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Zakres usługi:

 • przygotowanie dokumentu KID,
 • monitoring i aktualizacja zawartości KID w następującym zakresie:
  1. kalkulacja wskaźników MRM, CRM, SRI i ich coroczny przegląd odbywający się rok po pierwszej publikacji,
  2. kalkulacja scenariuszy,
  3. monitoring wskaźnika MRM oraz wskaźnika CRM,
  4. monitoring annualizowanej stopy zwrotu dla scenariusza neutralnego,
  5. archiwizacja danych dla wybranych wskaźników ryzyka oraz scenariuszy,
 • dostarczanie dokumentów KID do Towarzystwa,
 • archiwizacja dokumentów KID.
Drukuj