PKO Finat  świadczy usługi agenta transferowego dla Funduszy Inwestycyjnych, Emerytalnych i Ubezpieczeniowych.

Kadrę w zespołach operacyjnych i technologicznych tworzą doświadczeni specjaliści posługujący się dedykowanymi, nowoczesnymi systemami informatycznymi. Spółka posiada profesjonalną infrastrukturę teleinformatyczną oraz technologiczną, pozwalającą świadczyć usługi najwyższej jakości.

W ramach usług agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych oferujemy realizację następujących zadań:

 • otwieranie, prowadzenie i obsługę rejestrów uczestników Funduszy Inwestycyjnych,
 • obsługę telefoniczną (w tym system IVR),
 • obsługę funduszy i produktów różnych rodzajów, w tym PPE i IKE,
 • parametryczny system pobierania opłat,
 • prowadzenie rejestru dystrybutorów i sprzedawców,
 • obsługę punktów dystrybucji, zarówno za pośrednictwem systemu on-line przygotowanego przez Finat jak i za pośrednictwem dedykowanych interfejsów,
 • zapewnienie komunikacji do i od uczestników Funduszy,
 • obsługę rozliczeniową Funduszy,
 • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przygotowanie raportów oraz sprawozdań,
 • obsługę uczestników Funduszy za pośrednictwem Internetu,
 • prowadzenie archiwum papierowego i elektronicznego.

Filozofią naszego działania jest indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów działających w różnych środowiskach biznesowych. TFI może oczekiwać od strony Finat indywidualnego dostosowania funkcjonalności Agenta Transferowego do swoich potrzeb.

 

Drukuj