Opierając się na wieloletnim doświadczeniu na rynku obsługi funduszy inwestycyjnych PKO Finat oferuje pełną obsługę agenta transferowego funduszy zdefiniowanej daty dedykowanych do PPK:

- usługi agenta transferowego,
- usługi księgowości funduszy,
- udostępnienie aplikacji internetowej dla pracodawców, uczestników PPK oraz dla Instytucji Finansowej,
- przygotowanie dokumentów KID dla funduszy zdefiniowanej daty.

Instytucje finansowe, których programy PPK obecnie osbługuje PKO Finat to m.in.:

- PKO TFI
- Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
- Pocztylion-Arka PTE S.A.

Zakres usług agenta transferowego

W ramach usług agenta transferowego dla funduszy zdefiniowanej daty dedykowanych PPK PKO Finat realizuje między innymi następujące zadania:

1.    Otwieranie, prowadzenie i obsługa rejestrów uczestników PPK.
2.    Realizacja zleceń finansowych i niefinansowych.
3.    Obsługa telefoniczna uczestników PPK (w tym system IVR).
4.    Prowadzenie postępowań reklamacyjnych uczestników PPK.
5.    Obsługa rozliczeniowa funduszy, w tym rozliczenia podatkowe, obsługa rachunków bankowych.
6.    Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie papierowej oraz elektronicznej (e-mail, generowanie informacji do serwisu internetowego).
7.    Sporządzanie raportów i informacji dla towarzystwa, depozytariusza oraz podmiotów zewnętrznych.
8.    Prowadzenie archiwum papierowego i elektronicznego.
9.    Prowadzenie ewidencji podmiotów zatrudniających.
10.    Obsługę procesu AML.
11.    Raportowanie i wymianę plikową z ewidencją PPK.

Aplikacja iPPK

Aplikacja iPPK, to system informatyczny, który w prosty, intuicyjny sposób pomaga realizować potrzeby podmiotów zatrudniających oraz  instytucji finansowych. Główną zaletą iPPK jest jej prosta i nieskomplikowana architektura. Aplikacja zawiera wszystkie niezbędne wymagania funkcjonalne, które bez specjalistycznych umiejętności pozwalają na zminimalizowanie nakładów pracy przy obsłudze PPK. iPPK uwzględnia potrzeby nawet największych podmiotów z rozproszoną strukturą organizacyjną umożliwiając m.in.:
- wprowadzanie nieograniczonej liczby użytkowników,
- separację danych pracowników na oddziały i pododdziały,
- ograniczanie uprawnień użytkownika do poszczególnego(ych) oddziałów.

Podmiot zatrudniający nie potrzebuje innego narzędzia do obsługi procesu PPK na linii styku z instytucją finansową, a liczne podpowiedzi i dokumenty pozwolą na bezpieczne i bezproblemowe przejście przez proces.

Aplikacja iPPK składa się z dwóch modułów: dla instytucji finansowej i dla podmiotu zatrudniającego.

Moduł instytucji finansowej pozwala, między innymi, na:
- generowanie i zawieranie umów o zarządzanie PPK,
- rejestrację i aktywację podmiotu zatrudniającego,
- ewidencjonowanie podpisanych umów o zarządzanie PPK,
- zarządzanie statusami klienta,
- zarządzanie uprawnieniami i edycję danych,
- raportowanie.

Moduł podmiotu zatrudniającego umożliwia:
- podejmowanie kontaktu z instytucją finansową,
- wygenerowanie i podpisanie umowy o zarządzanie PPK,
- zawieranie umów o prowadzenie PPK,
- rejestrowanie nowych pracowników,
- przekazywanie plików z wpłatami do PPK oraz rezygnacjami z tych wpłat,
- wprowadzanie i wydruk dyspozycji złożonych przez pracowników,
- przekazywanie plików z dyspozycjami uczestników PPK,
- wyszukiwanie i zarządzanie danymi osób zgłoszonych do PPK,
- zarządzanie uprawnieniami na poziomie organizacji,
- raportowanie,
- pozyskiwanie przydatnych materiałów i informacji o PPK.

Z perspektywy technologicznej – aplikacja iPPK zapewnia wiele możliwości dostarczania danych, począwszy od formy plikowej (najpopularniejsze formaty plików: txt, csv, xls, xlsx, xml), przez formularz w aplikacji internetowej, po rest api. Spółka wspiera również standard wymiany (xml, csv) wypracowany przez Grupę Roboczą PPK. iPPK pozwala na dostęp do danych z urządzeń mobilnych (tablety, smartfony), a multijęzyczność umożliwia pracę użytkowników w różnych językach.

Warto wiedzieć

1 lipca 2019 r. PKO Finat uruchomił System Ewidencji PPK. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi podmiotami obsługującymi PPK tak, by móc rejestrować informacje o odprowadzanych składkach PPK całego rynku.

Informacje o możliwości integracji z aplikacjami PKO Finat w ramach PPK

 

Drukuj