Iwona Czułada jest absolwentką SGH. Od 2009 do 2016 roku pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacji w PKO Banku Polskim. Odpowiadała za opracowanie i koordynację implementacji strategii Banku w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Banku, optymalizację struktury Grupy, realizację sprawnego nadzoru właścicielskiego Banku nad podmiotami oraz koordynację realizacji inwestycji kapitałowych i sprzedaży aktywów.

W tym okresie brała udział w procesie przejęcia i połączenia z bankiem Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. W latach 2004 - 2007 była Dyrektorem Operacyjnym Zespołu Koordynacji Audytu Rynkowego oraz Dyrektorem w Departamencie Audytu w Banku Pekao SA. W latach 2001 – 2004 była Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w Dresdner Bank Polska SA. Początki swojej kariery związała z firmami Deloitte and Touche, a następnie PricewaterhouseCoopers.