Związanym z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. W latach 2014 – 2016 był Wiceprezesem Zarządu w PKO Finat odpowiedzialnym za finanse i rachunkowość spółki, obszar operacji i logistyki, zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku zgodności.

Od 2007 do 2014 roku zasiadał w zarządzie Inteligo Financial Services, gdzie zajmował stanowisko Prezesa Zarządu, odpowiadając m.in. za pion finansów i rachunkowości, a także za piony sprzedaży i logistyki oraz obszar ryzyka operacyjnego i HR.

W latach 2000 – 2006 był Zastępcą Dyrektora ds. Finansów w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze. Uczestniczył w wielu projektach prywatyzacyjnych dla Pierwszego oraz Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

W latach 1999 – 2006 pełnił funkcję głównego księgowego w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Korona. Pracował także w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Biurze Finansów i Analiz Ekonomicznych przy ocenie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych spółek wprowadzanych do publicznego obrotu.

Bogusław Gwiazda jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Bankowości w SGH w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. Brał udział w licznych kursach i seminariach z zakresu rachunkowości, prywatyzacji przedsiębiorstw, zarzadzania ryzykiem rynkowym i walutowym.