2019-07-02

1 lipca br. PKO Finat uruchomił System Ewidencji PPK. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi podmiotami obsługującymi PPK tak, by móc rejestrować informacje o odprowadzanych składkach PPK całego rynku. Docelowo w systemie mogą się znaleźć dane 11,5 mln osób zatrudnionych.

- Ten wymagający projekt powstał w rekordowo krótkim czasie 6 miesięcy. Zgodnie z założeniami, od 1 lipca br. PKO Finat jest gotowy operacyjnie do obsługi ewidencji PPK, która pełną skalę działalności osiągnie w styczniu 2021,  kiedy w PPK znajdą się wszystkie podmioty objęte programem - powiedziała Agnieszka Surmacka, Prezes Zarządu PKO Finat.

PKO Finat będzie utrzymywał i obsługiwał od strony operacyjnej całą ewidencję PPK na zlecenie Polskiego Funduszu Rozwoju, który pełni kluczową rolę przy wprowadzaniu  i organizacji programu PPK.

Od 1 lipca 2019 r. pracodawcy mogą rejestrować swoich pracowników w PPK a wskazane Ustawą Instytucje Finansowe przyjmują środki zarejestrowanych pracowników.