2018-09-19

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2018 r. udzieliła PKO Finat zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.