2018-06-06

Sąd Rejestrowy zarejestrował 4 czerwca 2018 r. połączenie Spółek Net Fund Administration z PKO Finat. Z tym dniem PKO Finat stał się następcą prawnym Netfy, tym samym zakończony został etap fuzji prawnej Spółek. PKO Finat przejął obsługę Funduszy Gamma (w tym usług agenta transferowego). Połączenie kompetencji i doświadczeń obu podmiotów pozwoli rozwijać jakość i zakres oferowanych naszym Klientom usług.  

Połączenie jest efektem zakupu w grudniu 2017 roku 100 proc. akcji spółki KBC TFI od KBC Asset Management NV przez PKO Finat w ramach Grupy PKO Banku Polskiego. Jednoczenie z połączeniem PKO Finat i Netfa została zarejestrowana fuzja PKO TFI i Gamma TFI.